Katie Borgmeier » Faculty

Katie Borgmeier

Child Development & Interior Design
Photo of Katie Borgmeier

Notes

Classes Katie Borgmeier Teaches:
Foundations of Nutrition (Weber), Interior Design 2, Child Development 2, Intro to Interior Design (SLCC)